2014 - Bednet vzw

Bednet vzw verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar in Vlaanderen via internet met hun eigen klas. Zo kunnen ze tijdens hun afwezigheid zoveel mogelijk de lessen volgen en blijven ze in contact met hun leerkrachten en klasgenoten.

Bednet is voor de deelnemende kinderen en scholen gratis en wordt geleidelijk uitgebouwd voor alle langdurig zieke kinderen in Vlaanderen.

De oplossing

Bednet richt zich op langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar die in een Nederlandstalige school in Vlaanderen of Brussel zijn ingeschreven. Het gaat om kinderen die door een ernstige ziekte of ongeval minstens zes weken afwezig zijn van school.

Het Bednetsysteem zorgt ervoor dat de zieke leerling live en synchroon met de klasgenoten lessen kan blijven volgen.

De leerling ziet op het scherm van de laptop zijn leerkracht en zijn klasgenoten in de klas en kan alles volgen wat in de klas gebeurt. Hij kan vragen stellen en met

iedereen communiceren. Hij kan de klascamera draaien naar een bepaalde locatie in de klas en kan inzoomen op het bord. De zieke leerling kan ook foto’s nemen van het bord en via een signaal de aandacht van de leraar vragen. Zelfs een vinger opsteken is mogelijk. Het systeem laat toe om te werken met lesmateriaal, taken en toetsen, berichten en audiovisueel materiaal. Via een dubbele print/scan-combinatie kunnen zieke leerlingen ook toetsen en examens maken op hetzelfde ogenblik als hun medeleerlingen. De leerkracht kan lesmateriaal, de agenda en opdrachten opslaan zodat de leerling na de schooluren alles kan vinden.

Al het benodigde technische materiaal wordt door Bednet gratis ter beschikking gesteld en geïnstalleerd, zowel thuis als in de klas. Elk Bednet-project wordt ondersteund door een permanente ICT-helpdesk zodat de klas en de leerling minimaal belast wordt met technische problemen. Daarnaast worden het zieke kind en de school nog begeleid door een regionaal begeleider die zorgt voor een vlotte communicatie, kennismaking en opvolging van het hele proces.

Uiteraard is dit enkel mogelijk met steun van velen...

BEDNET vzw - Bondgenotenlaan 134 bus 4 - 3000 LEUVEN 016/20 40 45 – www.bednet.be - info@bednet.be

Els Janssens, directeur, 0473/776982, els.janssens@bednet.be

Ann Van Roy, communicatie & fondsenwerving, 0497/818284, ann.vanroy@bednet.be