2009 - Snoezelruimte in UZ Brussel

Wanneer kinderen worden opgenomen in een kinderziekenhuis, moet men niet enkel oog hebben voor een goede medische diagnosestelling en verzorging. Men moet ook aandacht hebben voor de ontwikkelings- en leerbehoeften van de opgenomen kinderen. De recreatieafdeling van het UZ-Brussel probeert aan deze behoefte te voldoen door een pedagogisch adequaat klimaat te creëren dat aandacht besteed aan het kind achter de 'ziekte'.

Doel is dat de ontwikkeling van kinderen gedurende hun hospitalisatie zo weinig mogelijk verstoord raakt. Kinderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis worden aangemoedigd om zo actief mogelijk hun eigen leven in handen te nemen en zich te blijven ontwikkelen. Lichamelijk ziek zijn hoeft geen reden te zijn om te stagneren in de ontwikkeling.

Binnen het kinderziekenhuis van het UZ Brussel te Jette vormen wij (Sofie, Nele, Carmen en Ingrid) samen de recreatieafdeling. Elke dag trachten wij, samen met de verpleegeenheden een normaal dag- en leefritme aan te bieden aan de gehospitaliseerde baby's, peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en adolescenten. Er komen dagelijks gemiddeld 15 Ã 20 kinderen (0-16j) naar onze afdeling. Wij organiseren ontwikkelingsstimulatie, onderwijs, spel, sociale contacten, . zowel voor kinderen met normale ontwikkelingsbehoeften als kinderen die nood hebben aan extra zorg (mentale retardatie, neurologische problemen, meervoudige handicap, traumatische ervaring vb zwaar ongeval, .).

Doel van het project

Op dit moment beschikken wij over een grote speelzaal, een klasje en een peutertuin. Vaak worden er ook kinderen opgenomen met mentale of meervoudige handicaps en met neurologische problemen. Zij kunnen uiteraard ook terecht in onze recreatieafdeling, maar wij ervaren regelmatig dat onze mogelijkheden om maximaal te kunnen ingaan op hun behoeften beperkt zijn. Daarom zouden wij onze afdeling willen uitbreiden met een snoezelruimte.

Wat is dat nu eigenlijk, dat snoezelen?

Wij vinden dat het begrip snoezelen het best verwoord wordt door de navolgende twee omschrijvingen:

1. Snoezelen is een benaderingswijze om door middel van actieve en bewuste zintuigprikkeling een ingang te vinden in de belevingswereld van een cliënt, met als doel het welbevinden te bevorderen of in stand te houden. ( Ilse Achterberg, Wilma Kok.)

2 Snoezelen is een activiteit die plaatsvindt in een sfeervol verlichte ruimte waar zachte muziek wordt gespeeld. Er wordt een beroep gedaan op de specifieke zintuigen,zoals horen, ruiken, voelen, zien etc. Ad Verheul, Jan Hulsegge.

Naast deze twee definities willen wij zelf absoluut het element 'ontspanning' nog toevoegen als omschrijving voor het begrip snoezelen

Wij zouden snoezelen willen integreren in onze dagelijkse werking om in een rustige sfeer met een rustige afwisseling in zintuiglijke gewaarwordingen contact te maken met (tijdelijk) zwak functionerende kinderen. Snoezelen geeft hen de kans om te ontspannen en tot rust te komen. In een snoezelruimte wordt hen selectief zintuiglijke prikkels aangeboden, net genoeg om ze uit te dagen en te exploreren, zonder overprikkeld te raken. Dit zou onze werking zeker vervolledigen en de hulpverlening aan het gehospitaliseerde kind optimaliseren. De (soms hectische) wereld van het ziekenhuis zal heel wat aangenamer en rustgevender worden.

Meer praktisch

Wij kunnen beschikken over een volledig afgesloten ruimte van ong. 2.50m op 4m. Deze ruimte moet in de eerste plaats bouwtechnisch worden aangepast en natuurlijk nog helemaal aangekleed worden met snoezelmateriaal.

Op bouwtechnisch vlak dienen er voorbereidende elektriciteitswerken worden uitgevoerd en dient de ruimte volledig afgesloten te kunnen worden (nieuwe muur en deuropening). Ook moeten er werken aan het plafond worden uitgevoerd en schilderwerken.

De totale kostprijs hiervoor bedraagt hiervoor ongeveer 6000 euro.

Wij hopen dat onze werking en sponsorvraag u wat duidelijker is geworden. Indien u zich geroepen voelt om dit project te steunen, kan u ons contacteren op onderstaande gegevens. Alvast bedankt voor uw interesse!

Wij zijn steeds bereid tot het verschaffen van meer informatie

Basisgegevens over de recreatieafdeling van het UZ-Brussel

De recreatieafdeling van het Kinderziekenhuis van het UZ-Brussel

Sector: Gezondheidszorg

Adres: Laarbeeklaan 101 1090 Jette

Contactpersonen:

Prof. Dr. Y. Vandenplas

Diensthoofd Pediatrie

02/477.57.80

Mail : yvan.vandenplas@uzbrussel.be

Ingrid Van Craenem

Verantwoordelijke Recreatieafdeling

02/477.87.47

Mail : ingrid.vancraenem@uzbrussel.be