2012 - Een Hart voor ALS

ALS is een neuromusculaire niet-besmettelijke aandoening die in elke spiergroep kan beginnen en waarvan de oorzaak nog niet met zekerheid is vastgesteld. Evenmin is een afdoende behandeling of een preventiemethode momenteel gekend. De overlevingsduur en het beloop van de ziekte verschillen sterk tussen patiënten onderling, hetgeen zekere voorspellingen moeilijk maakt. De aandoening is veelal fataal binnen 3 à 5 jaar na diagnose en dit door verlamming van de ademhaling- of slikspieren. Maar toch zit er een grote variatie in de levensduur van ALS-patiënten.

In 1862 gebruikte Charcot Jean-Marie (geb. in 1825 in Parijs) voor het eerst de naam “Amyotrofische Lateraal Sclerose” om een aantasting van zowel het eerste als het tweede motorneuron aan te duiden. In 1874 geeft Charcot de eerste nauwkeurige observatie van het ziektebeeld ALS.

ALS is een progressieve aandoening van de motorische zenuwcellen en zenuwbanen in de hersenstam en in het ruggenmerg. De geestelijke vermogens, de zintuiglijke capaciteiten, noch de seksuele functies worden aangetast.

ALS leidt tot krachtsverlies van de extremiteiten, romp en ademhalingsmusculatuur en van de slik-, kauw- en spraakspieren.

In sommige landen noemt men ALS ook wel MND: motor (beweging), neuron (zenuwcellen), disease (ziekte).

In Amerika is de aandoening ook als de “Lou Gehrig disease” gekend, naar de naam van de legendarische baseballspeler die aan deze ziekte bezweek in 1941.

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren.

Bij ALS gaan de motorische voorhoorncellen gelegen in de hersenen en het ruggenmerg om onbekende reden kapot. Motorische voorhoorncellen zijn zenuwcellen die zorgen voor de overdracht van prikkels vanuit de hersenen, via de zenuwen naar de spieren. Doordat deze prikkels niet goed meer doorgegeven worden, werken de spieren niet goed meer.

WAT DOET "EEN HART VOOR ALS"

Werving van fondsen voor de strijd tegen ALS

‘Een hart voor ALS’ is een campagne belangeloos opgestart door Alain Verspecht, sinds 2006 ALS patient.

De campagne heeft als doel fondsen te verzamelen voor projecten en organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen ALS.

Meer informatie over Amyotrofische Laterale Sclerose (een neuro-musculaire aandoening zonder enige kans op genezing) kan u vinden via deze link.

Contactpersoon & Adres:

Alain Verspecht

Meerskant 2A

B - 9270 LAARNE

Email: eenhartvoorals@hotmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/#!/EenhartvoorALS

Website: http://www.eenhartvoorals.wordpress.com/