2011 - Solidariteit Vlaanderen

In 2011 kon u ons sponsoren voor : SOLIDARITEIT VLAANDEREN

SOLIDARITEIT VLAANDEREN is een onafhankelijke organisatie die steeds bereid is met iedereen samen te werken die de mening deelt dat armoede, en de daarmee verweven sociale uitsluiting, een onrecht en een gevaar is die de waardigheid en trots van mensen aantast, kwetst en beschadigd.

SOLIDARITEIT VLAANDEREN is een unieke organisatie. Opgericht door mensen die zelf in armoede leven of ervaren hebben (de organisatie is hierdoor alleen al een unicum in Vlaanderen) en bijgestaan door mensen die dit vreselijk onrecht de wereld uit willen helpen.

SOLIDARITEIT VLAANDEREN (in de betekenis van ‘zonder beperkingen’) bestaat sinds 1991.

SOLIDARITEIT VLAANDEREN is lid van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord Nemen en is vooral actief in het Gentse.

Iedereen kan bij SOLIDARITEIT VLAANDEREN terecht voor:

 • alle informatie omtrent armoede en uitsluiting

 • info rond gebruik van betalingen met kredietkaarten (voor wie er niet over beschikt wanneer dit de enige aanvaarde betaalmogelijkheid is) (Visa en Mastercard)

 • boodschappen (onze vrijwilligers doen boodschappen voor mensen in Gent voor de vrijwilligersvergoeding van €1)

 • sneeuwruimen (de vrijwilligers ontvangen van de bewoners € 0,50 per vierkante meter en per sneeuwruimbeurt)

 • gratis telefonisch advies met jurist of consumentenspecialist

 • voedselruilbeurs

 • groepsaankopen van voedingswaren en tal van andere spullen tegen vermindering (goedkoper dan in eender welke andere winkel)

 • promoten van autodelend-rijden o.a. via vzw Degage www.degage.be (de voorzitter is één van de oprichtende leden én actief gebruiker van één van de 20 wagens uit het Degage (DE Gedeelde Auto vloot GENT) wagenpark (27 cent per km, alles inbegrepen: verzekering, brandstof, pechverhelpingsdienst, afschrijving enz...)

 • verzorgen spreekbeurten over Armoede & Uitsluiting (geen droge uiteenzettingen, doch met ervaringsdeskundigen die graag in debat gaan met het publiek)

 • gratis energieadvies, doorlichting van uw verbruik maar ook berekening van de voordeligste leverancier van gas en elektriciteit. Er zijn enorme verschillen op de markt voor wie geen sociale maximumprijs betaald. Met steun van www.vreg.be

Kent u mensen die energieproblemen en/of water(factuur)problemen hebben (of problemen met de leverancier, netwerkbeheerder) signaleer ze ons. Samen met een 2O-tal organisaties over heel Vlaanderen (O.l.v. Samenlevingsopbouw) komen we éénmaal per maand samen in Brussel om deze te bespreken en eventueel te ventileren naar de overheid. O.a. door onze besprekingen en acties is er sinds kort een ombudsdienst voor gas en elektriciteit.

Regelmatig organizeren we ook daguitstappen om de sociale uitsluiting te doorbreken; een paar recente voorbeelden:

 • bioscoopbezoeken (aan max €2) waar en wanneer men wil in Gent

 • bezoek aan de Zoo van Antwerpen (aan 6,5€)

 • bijwonen van de musical "OLIVER" in de Antwerpse stadsshouwburg (aan 10€)

 • uitstappen naar Plopsaland (11€) of het Boudewijnpark (12€)

 • we zijn lid van vakantieparticipatie van de Vlaamse overheid en kunnen zo d eelnemen aan o.a. het Vlaams Zangfeest en hiervan een korting bekomen voor mensen in armoedeparticipatie

 • andere voorstellen zijn ook welkom en bespreekbaar, en wat praktisch uitvoerbaar is wordt ook verwezenlijkt.

SOLIDARITEIT VLAANDEREN heeft geen subsidies en nagenoeg geen werkingsmiddelen.

De Goededoelstappers willen dit jaar door hun deelname aan de dodentocht hierin tegemoet komen.

Ondersteunend(e) project(en) waarvoor de Goededoelstappers dit jaar de Dodentocht van Bornem zouden kunnen wandelen (we kunnen ons daarbij ook beperken tot bvb punten 1 & 2):

1. aankoop van een bakfiets voor een dagelijkse voedselbedeling van voedingswaren die anders vernietigd worden:

 • zal gebruikt worden voor het ophalen van voedseloverschotten van snackbars e.d. om deze te verdelen onder mensen in moeilijkheden

 • kan ook gebruikt worden voor hulp bij verhuizingen en/of voor de boodschappendienst

 • bakfiets van maximum 1 meter breed

 • geschatte aankoopprijs: men mag er van uit gaan dat een kwalitatieve bakfiets minstens 1500€ zal kosten (www.bakfietsinfo.be)

2. verzamelen van werkingsmiddelen voor de organisatie van betaalbare uitstappen:

 • werkingsmiddelen die gedurende de komende jaren aangewend zullen worden voor de organisatie van activiteiten voor mensen die wegens hun armoede anders in een sociaal isolement dreigen te vallen

 • uitstap zoo, bioscoop, muscial, .... zie lijst vorige pagina

3. financiele hulp bij de zoektocht naar een eigen lokaal

 • Eén van de belangrijkste samenkomsten voor mensen in armoede, mensen met een laag inkomen, medestanders en sympathisanten, is de maandelijkse vergadering in Gent.

  • Helaas kan dit niet meer op het oude adres en is men op zoek naar een andere vaste, goedkope vergaderruimte waar men met zo’n 60-tal mensen kan samenkomen

 • Dit kan bijvoorbeeld ook een multifunctionele garage en/of een secretariaatsruimte zijn die men graag wil delen met anderen en waar iedereen welkom zou zijn ...

 • Er is ook nood aan een boekhouder, papiersorteerder, foldersamensteller, enz ...

Contactpersoon & Adres:

Daniël Deblaere

Kettingstraat 28

B - 9000 gent

+ 032 (0)485 84 95 46

Email: DanielDeblaere@hotmail.com & solidariteitvlaanderen@live.be

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001504092416

Website: http://www.solidariteitvlaanderen.tk/ (oude website, nieuwe nog niet online)