2010 - Vides & Crose

In 2010 kon u ons sponsoren voor onderstaande 2 projecten VIDES - MEXICO

Don Bosco is een organisatie die we in Vlaanderen kennen van o.m. de Don Bosco-scholen. De "Jeugddienst van Don Bosco" zet zich, in samenwerking met de organisatie VIDES vzw (www.vides.be), in om jongeren (van in Vlaanderen) de kans te geven zich als vrijwilliger in te zetten voor (ontwikkelings)projecten (in het buitenland), doorgaans ten gunste van eveneens jongeren en kinderen.

Voor dit project zamelen wij geld in om daar de bouw van tehuizen en de uitbouw van het dorp te financieren. Sinds Vides is er in Ocotepec al een verharde weg aangelegd en internet- en telefoonaansluiting.

In het uiterste Zuiden van het land ligt de deelstaat Chiapas, de armste van Mexico. Chiapas grenst aan Guatemala en was een tiental jaar geleden nog het toneel van de opstand van de Zapatisten, onder leiding van Subcommandante Marcos. De hoofdstad van het supbtropische Chiapas is Tuxtla Gutierrez, een stad van zo’n half miljoen inwoners. In één van de stoffige buitenwijken ligt de Albergo de los Niños.

De Albergo (officieel Albergue Infantil Salesiano) is een tehuis voor straatkinderen en wezen, kortom jongeren zonder toekomst. Negen zusters ondernemen er een bescheiden poging om de bijna 60 jongens te redden van de goot en de straatbendes, om ze terug een beetje hoop en gevoel van eigenwaarde te geven. De meeste jongens zijn in de Albergo om financiële en psychologische redenen. Een moeder die mishandeld en verlaten werd door haar echtgenoot en de opvoeding alleen niet aan kon, is een vaak gehoord verhaal. De Albergo is hun enige kans.

De taak van de vrijwilligers bestaat concreet uit het dag in dag uit begeleiden van de kinderen, tussen 6 en 16 jaar oud. Zij zorgen ervoor dat ze regelmatig naar school gaan, helpen hen bij hun huiswerk, maken en begeleiden activiteiten voor hen, enz.

Als vrijwilliger zoek je zelf een beetje jouw weg - afhankelijk van je capaciteiten en vaardigheden, kan je een sporttornooi, tekenatelier of toneelstuk op poten zetten. Maar je belangrijkste bijdrage is gewoon bij de kinderen zijn. De aanwezigheid van iemand die moeite en tijd investeert om bij hen te zijn, betekent voor de kinderen enorm veel. Het is ook een welkome afwisseling in hun soms monotone bestaan.

Klik hier voor gedetailleerde info over het project.

Eén en ander kan online gevolgd worden via de weblog: http://www.videsinmexico.hamba.nl

CROSE - HAITI

Dit project heeft als doel steun te verlenen aan Ilse Roels, een meisje uit Nieuwerkerken-Aalst, die voor Crose http://volensamerica.org/CROSE.html?lang=es in Haiti werkt aan de heropbouw van Haïti na de aardbeving.

Crose ((Coordination Régionale des Organisations du Sud'Est) is een organisatie is die de plaatselijke bevolking zelf betrekt bij de heropbouw en - wat ginder een unicum blijkt - er in slaagt lokale comité's te laten samenzitten met de autoriteiten zodat er echt van een samenwerking sprake is.

Acties van CROSE

Enquête over de schade aan infrastructuur

Onze voorlopige balans geeft aan dat er 26 757 families getroffen zijn in de 6 gemeenten die de meeste

schade leden in de Zuidoostelijke provincie (arrondissementen van Jacmel en Bainet). Er zijn in totaal meer dan 24 019 beschadigde gebouwen: 137 scholen, 707 handelszaken, 196 kerken, 20 323 huizen, 28 restaurants en hotels, 12 gezondheidsinstellingen en 30 bureau´s.

Enquête over solidariteitsgroepen

In de stad Jacmel werden 519 solidariteitsgroepen opgetekend voor een totaal van 51 576 personen. In andere zones (Bainet, Marigot, Cayes Jacmel, La Vallée en de deelgemeenten van Jacmel) werden nog eens 168 andere solidaire groepen geregistreerd voor een totaal van 24 326 personen.

Enquête op het platteland

Op 3 februari vertrokken 94 jongeren voor een tweetal weken naar de meest getroffen zones op het platteland. Zij voeren een enquête uit over de toestand van de scholen, de prijs van de basisvoedingsproducten en de hoeveelheid mensen die na de aardbeving gemigreerd zijn. Zij verifiëren ook de eerste gegevens in verband met de schade aan infrastructuur.

Mobiele klinieken

Op 25 januari heeft CROSE 3 mobiele klinieken geopend in Wolf, Loge en Portail Lagosseline. De 3 dokters en 6 verpleegsters raadpleegden reeds 4 323 personen.

Enquête over onderwijs

70 vrijwilligers voerden een enquête uit over de toestand van de schoolgebouwen (klassieke en professionele scholen en universiteiten) in Jacmel. De vrijwilligers gingen het aantal klassen en leerlingen na, evenals materiële en menselijke verliezen. De resultaten en aanbevelingen van deze enquête zullen vanaf volgende week beschikbaar zijn.

Tenten en voorlopige opvangcentra

Een team van 90 vrijwilligers van CROSE heeft 113 tenten geschonken door Diakonie, geïnstalleerd op het terrein van de nationale school Wolf 1 (tussen 4 en 6 februari). In deze tenten wonen 226 families. Op 8 februari werden ook op Wolf 3 37 tenten geïnstalleerd voor 74 families (terrein Petite Batterie). Er wordt nog gezocht naar andere terreinen voor het installeren van nieuwe tenten. CROSE en Diakonie maken momenteel een andere zone klaar om meer dakloze families te ontvangen.

Moestuinen

De Landbouwcomissie heeft een project uitgewerkt onder de naam « Jaden Lakay » dat aan families in de stad Jacmel en de stadsrand de kans biedt om hun eigen groentetuin aan te leggen. Hiervoor krijgen ze zaden en wordt hen advies gegeven voor het onderhouden van de tuinen. In een enquête gaven 406 families hun belangstelling in dit project te kennen. 44 jonge vrijwilligers, landbouwtechnici en landbouwingenieurs zijn samen met de particulieren gestart om de grond klaar te maken voor de moestuinen.

Voedsel- en andere hulp

Wat betreft de fondsen die aan CROSE ter beschikking werden gesteld: ACPP schonk 11 000$ US, Solidaridad Internacional 10 000$ US en Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) 20 000€ voor het coördineren van de noodhulp en steun aan 300 vrijwilligers.